Chrzest Święty

Drukuj

Informacje praktyczne 

Terminy chrztów

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w 2 i 4 niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12:00. W wyjątkowych sytuacjach chrzest może się odbyć również w innym terminie.


Sprawy formalne

Nie wcześniej niż na miesiąc i nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem uroczystości należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i przedstawić następujące dokumenty:
- (skrócony) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- zaświadczenia rodziców chrzestnych wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania), jeżeli nie są z naszej parafii.


Rodzice chrzestni

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby, które:
- ukończyły 16 rok życia;
- są praktykującymi katolikami;
- prowadzą życie zgodne z zasadami wiary;
- przyjęły sakrament bierzmowania;
- bez przeszkód przystępują do sakramentów świętych;
- nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego) oraz młodzież nie uczęszczająca w szkole na katechezy.


Chrzest

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie ma przeszkód kanonicznych) jak i chrzestni (obowiązkowo) powinni przystąpić do sakramentu pojednania, a w czasie Mszy świętej do Komunii. Zachęcamy, aby Komunię świętą ofiarować w intencji dziecka.

W dniu chrztu należy przybyć do kościoła 10 minut przed uroczystością i udać się do zakrystii. Prosimy pamiętać, aby mieć ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.


Chrzest dorosłych

W przypadku chrztu osób dorosłych, prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.

 

O sakramencie

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany:
chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

"Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni w duchu..." Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie Słowo, "światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka" (J 1, 9), "po oświeceniu" (Hbr 10, 32) staje się "synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą "światłością" (Ef 5, 8):
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.

WAŻNE INFORMACJE

OGŁOSZENIE

Przetarg na remont dachu kościoła parafialnego p.w.św. Floriana w Mogielnicy

Dz.nr ewid. 778, Plac Poświętne 12, gmina Mogielnica


Zmiana godzin Mszy św. wieczornych

Od 1 października Msza św. wieczorna będzie odprawiana codziennie o godz. 17:00.


Zmiana godzin pracy Kancelarii Parafialnej

Kancelaria czynna rano od 8:00 do 9:00. Wieczorem bez zmian.

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Marzec 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Kalendarz

 «  < Mar 2018 >   »
SuMTWThFS
20