Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy

Drukuj

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA

SIÓSTR  PASJONISTEK  ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA

im. Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi

 

 PL. POŚWIĘTNE 12
05 - 640 MOGIELNICA
TEL. 48/ 663 52 96
 

        Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy

 zostało otwarte 24 września 1999 roku. Prowadzone jest przez Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża.

        Placówka powstała z inicjatywy ks. proboszcza Henryka Trzaskowskiego. Budynek starej plebanii został zaadaptowany na przedszkole. Przeprowadzono prace remontowe i przygotowano potrzebną dokumentację.   

         Obecnie do przedszkola uczęszcza 41 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z Gminy i Miasta Mogielnica.

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża istnieje od 17 marca 1815 roku. Założyła  je we Florencji Maria Magdalena FrescobaldiiCaponni – kobieta o wielkim sercu, dla której pamięć o Ukrzyżowanym i Matce Bożej Bolesnej stała się konkretnym zaproszeniem, by budować Królestwo Boże naśladując Jezusa, który żyjąc wśród ludzi rozmawiał z grzesznikami, jadał z nimi i z sercem pełnym miłosierdzia, przebaczał zmieniając dogłębnie ich życie.

Maria Magdalena nie mogąc znieść cierpienia oraz nędzy materialnej i duchowej młodych dziewcząt, zaopiekowała się nimi, dając dom, a przede wszystkim Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego, który przebacza i odnawia wszystko co zepsute, uzdrawia co chore i daje nadzieję, która zawieść nie może! Dziewczęta przeżywały przemianę własnego życia, każda z nich stawała się nowym człowiekiem, światłem, które świeci, bo odnalazła Źródło Wody Żywej.

Maria Magdalena FrescobaldiiCapponi była autentycznym świadkiem Ukrzyżowanej Miłości. Była dobrą żoną i matką. I choć życie jej naznaczone zostało wielkim cierpieniem - przeżyła bowiem śmierć swoich trzech córek, w Bogu odnalazła siły by nie ulec zwątpieniu i nieść pomoc innym. Jej myśl pedagogiczna, którą nam zostawiła jest pełna miłości matczynej, bo tylko miłość jest twórcza.

Nasze Zgromadzenie, wrażliwe na sytuację historyczną i moralną w danym czasie, poświęca się wychowaniu dzieci i młodzieży zwracając jednak szczególną uwagę na dziewczęta zdemoralizowane, wykorzystane lub taką sytuacją zagrożone. Pomagamy im odnaleźć godność dziecka Bożego, odkryć Miłość Chrystusa względem każdej z nich oraz przygotowujemy do dokonywania życiowych wyborów. Nasza praca apostolska ma charakter  prewencyjno-resocjalizacyjny.

Jesteśmy na wszystkich kontynentach w prawie  trzydziestu krajach świata, min.: w Brazylii, Kongu, Angoli, Indiach, Kubie, Kolumbii, Filipinach, Korei, Włoszech, Hiszpanii, Panamie... Do Polski pierwsze siostry przybyły w roku 1990. W naszym kraju uczymy katechezy, prowadzimy przedszkola, szkołę podstawową oraz dziecięce i młodzieżowe grupy modlitewne, pracujemy przy parafiach, siostry są organistkami.

 

Misja przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

św. Pawła od Krzyżaw Mogielnicy

„Z miłością wydobywać dobro z wnętrza dziecka
i wspierać w jego rozwoju”

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwi dzieciom ich wszechstronny rozwój w duchu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich.

Pragniemy, aby każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola poznało dobro, prawdę, miłośći piękno oraz stało się współuczestnikiem przeżywania tych wartości w otaczającym środowisku.

Uczymy szacunku wobec samego siebie, innych i otaczającego świata. Pomagamy w odkrywaniu tych wartości jako daru od Boga i w nawiązywaniu z nimi właściwych relacji, w oparciu o relację z Bogiem - Miłością.

Uwrażliwiamy na miłość Boga objawioną w Męce Chrystusa, na Jego dobroć, miłosierdzie i przebaczenie.

Tworzymy rodzinną atmosferę w naszym przedszkolu, aby dzieci czuły się w nim kochane, bezpiecznei radosne.

Umożliwiamy dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Inspirujemy dzieci do potencjalnych działań twórczych stwarzając okazje do uzewnętrznienia swoich uczuć i przeżyć w plastyce, muzyce, tańcu, śpiewie i różnych formach teatralnych.

 

 Wizja Przedszkola

Stworzymy przedszkole:

 • bezpieczne i przyjazne dziecku;
 • oparte na wartościach chrześcijańskich;
 • z kompetentną i wykwalifikowaną kadrą;
 • wspierające i wspomagające wszechstronny rozwój każdego dziecka;
 • współpracujące z rodzicami oraz wspierające ich działania wychowawcze i edukacyjne

Mamy przekonanie, że nasze działania wydadzą owoc w dalszym życiu naszych wychowanków:

 • wychowamy człowieka żyjącego w duchu wartości chrześcijańskich, wrażliwego na dobro, prawdę, piękno i miłość oraz mającego szacunek dla siebie, innych i otaczającego świata;
 • będzie on potrafił nawiązać kontakt z Bogiem, drugim człowiekiem i nie tracąc własnej tożsamości żyć w otaczającym go świecie;
 • będzie on zaopatrzony w fundament konieczny do podjęcia dalszej nauki w szkole;
 • wykształcimy człowieka twórczego, zdolnego do ciągłego poznawania oraz zmieniania siebie i świata;
 • odkryjemy w naszych wychowankach ukryte w nich talenty.

 KILKA PODSTAWOWYCH INFORMACJI O PRZEDSZKOLU:

 •  Przedszkole jest placówką katolicką umożliwiającą każdemu dziecku wszechstronny rozwój w duchu personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Kochamy dzieci i nie szczędzimy wysiłków, aby każde wyrosło na mądrego, dobrego człowieka, chrześcijanina i patriotę.
 • Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża Im Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi w Mogielnicy. Ma swoją siedzibę w budynku będącym własnością Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Mogielnicy, Pl. Poświętne 12.
 • Organem Prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, z siedzibą przy ulicy Grabowej 16/18, 08 – 110 Siedlce.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Radomiu.
 • Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z dotacji udzielonej przez Urząd Gminy i Miasta Mogielnica oraz opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Przedszkole może korzysta ponadto z finansowej pomocy dobroczyńców.
 • Doświadczona i wszechstronnie wykształcona kadra sióstr –nauczycielek, dba o rozwój każdego dziecka.
 • Przedszkole pracuje tak jak państwowe placówki oświatowe, czyli początek roku szkolnego jest 01 września, a zakończenie w ostatni piątek czerwca. Przedszkole jest nieczynne w wakacje, ferie zimowe i dni świąteczne.
 • Godziny otwarcia przedszkola: 7.00 – 16.00.
 • Przedszkole zapewniamy 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • Przedszkole dysponuje dużym placem zabaw podzielonym na dwie części. Plac znajduje się daleko od ulicy i zapewnia dzieciom bezpieczne warunki przebywania. Ponadto daje możliwość aktywnej zabawy o każdej porze roku.
 • Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest prowadzone w ciągu całego dnia.
 • Przykładowe rodzaje zajęć z dziećmi: matematyczne, patriotyczne, muzyczne, ruchowe, plastyczne, przygotowanie do nauki pisania, zajęcia manualne (klejenie, wycinanie, lepienie itp.), konstrukcyjne, taneczne
 • przykładowe wyrazy katolickości przedszkola:- Modlitwa z dziećmi przed posiłkiem
  - Modlitwa przed zajęciami
  - Religia 2 razy w tygodniu
  - Wizyty w kościele
  - Uczestnictwo w niektórych nabożeństwach parafialnych
  - Msze św. dla rodzin
  - Przedstawienia z dziećmi o tematyce religijnej
  - Prowadzenie przez rodziców dzieci elementów niektórych nabożeństw w kościele, np. drogi krzyżowej, różańca
 • W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki i jęz. angielskiego.
 • Opłaty miesięczne za przedszkole: opłata stała – 120,00, dzienna stawka żywieniowa – 5,50, art. papiernicze, np. papier xero, plastelina, farby, kredki itp. – 60,00. W ciągu roku zapraszane są do przedszkola tzw. teatrzyki.
 • Przedszkole prowadzi „zerówkę”.
 • Placówka posiada Statut. Tekst dokumentu jest zawsze do wglądu na stoliku w szatni dzieci. Inne dokumenty, takie jak wpis do rejestru Urzędu Gminy i pozwolenia na działalność znajdują się u siostry dyrektor i są udostępniane na prośbę Rodziców.


GALERIE:

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 - foto

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu

 

 

Jasełka 2011 - foto

 

WAŻNE INFORMACJE

OGŁOSZENIE

Przetarg na remont dachu kościoła parafialnego p.w.św. Floriana w Mogielnicy

Dz.nr ewid. 778, Plac Poświętne 12, gmina Mogielnica


Zmiana godzin Mszy św. wieczornych

Od 1 października Msza św. wieczorna będzie odprawiana codziennie o godz. 17:00.


Zmiana godzin pracy Kancelarii Parafialnej

Kancelaria czynna rano od 8:00 do 9:00. Wieczorem bez zmian.

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Marzec 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Kalendarz

 «  < Mar 2018 >   »
SuMTWThFS
20